български
   За нас > Програми > Бригади > Норвегия
Обучение  
Бригади  
студенти  
младежи  
комбинирана  
САЩ  
студенти  
младежи  
Португалия  
Швейцария  
Норвегия  
Финландия  
Австралия  
Южна Африка  
Au Pair  
     
 

Програмата за Гости работници в Норвегия
Програмата за Гости работници в Норвегия е създадена някъде към края на шейсетте години но 20 век и от своето начало е дала шанс на повече от 13.000 млади хора да работят в Норвегия. По тази програма се дава възможност на млади хора и студенти да работят в приемни семейства в Норвегия, които поддържат ферми. Работата включва грижа за домашни животни, бране на ягоди и други плодове, прибиране на реколтата от зеленчуци, балиране и други дейности

Кой може да кандидатства за работа по тази програма?

Какви са условията на работа?

Къде ще живея?

Колко джобни пари ще получавам?

Ще плащам ли данъци?

Имам ли нужда от разрешение за работа?

Мога ли да бъда настанен на работа заедно с мой приятел?

Мога ли да участвам няколко пъти?

Имам ли нужда от застраховка?

Какви са пътните разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Кога да кандидатствам?

Как да кандидатствам?

Какво следва по-нататък?

Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта?

Когато работната ми карта е готова, какви документи ми трябват за виза?Кой може да кандидатства за работа по тази програма?

По тази програма можете да кандидатствате, ако сте:

 • студент или младеж на възраст между 18 и 30 години
 • владеете говоримо английски език
 • готови сте да живеете и работите заедно с норвежко семейство
 • желателно е да имате предишен опит в селското стопанство

    нагоре


Какви са условията на работа?

Като Гост работник и член на семейството приемник, вие ще участвате във всекидневния живот, както в работата, така и в заниманията в свободното време. По време на работа от вас ще се очаква да извършвате дейности, свързани с фермерството. Ще получите безплатна храна и квартира, както и джобни пари, които да покрият вашите разходи за пътувания, сувенири, лично облекло и други. Работи се максимум по 35 часа на седмица, всяка седмица имате 1 ? почивни дни. В Норвегия по тази програма може да се работи 2 до 3 месеца. Обикновено Гостът работник работи 6 до 7 часа пет дни седмично. В зависимост от сезона и вида на работата, вашият домакин може да пожелае да работите няколко часа повече или по-малко на ден, и да имате повече време за почивка след това. На някои места работното време може да бъде разделено, така че да работите по няколко часа сутринта и няколко часа след обед. Моля не забравяйте, че от вас се очаква да сте член на семейството. Това означава, че не всичко което вършите, като почистване на масата или миене на чиниите след вечеря, е работа, а е само част от задълженията на един член на семейството.

  нагоре


Къде ще живея?

Младежите, участващи в тази програма, живеят заедно с норвежко семейство, което поддържа ферма на пълен или непълен работен ден. Поне един член от семейството говори малко английски език. Ще получите безплатна храна и квартира като член от семейството и най-вероятно ще ползвате собствена стая от основната сграда. В някои случаи обаче може да ви се наложи да споделяте стая с друг Гост работник от същия пол, или пък да бъдете настанени в отделна квартира сам или с други работници. Един домакин може да покани до трима Гост работници за един и същи период от време, но повечето домакини канят само един или двама.

    нагоре


Колко джобни пари ще получавам?

Ще получавате минимум 825 норвежки крони седмично. Възможно е да се отклоните от стандартното споразумение, само в случай на взаимното съгласие между вас и вашето семейство домакин, направено в писмена форма, като разликата не трябва да е прекалено голяма, в сравнение с общото споразумение.

  нагоре


Ще плащам ли данъци?

Всички легални работници се задължават да заплащат данъци. Възможно е, но не е задължително, да бъдете освободени от данъци, ако вашият домакин подаде молба към данъчните власти. Но в общия случай трябва да сте подготвени да плащате данъци, като размера им ще се определя от вашия доход и от областта от Норвегия в която работите.

  нагоре


Имам ли нужда от разрешение за работа?

Всеки български легален работник Норвегия има нужда от разрешително за работа. Кандидатстването за разрешение за работа трябва да стане веднага след като получите предложение за работа от някое семейства домакини.. Моля обърнете внимание на факта, че разрешението за работа важи само за определено семейство домакин и за определен период от време. Законът за Емиграцията не позволява да сменяте работодателя си след като сте пристигнали в Норвегия, освен ако не съществуват изключително важни причини за това, такива като сериозно заболяване в семейството домакин.

  нагоре


Мога ли да бъда настанен на работа заедно с мой приятел?

Тъй като по-голямата част от семействата домакини приемат само по един гост работник, настаняване на двама човека в едно и също семейство може да се окаже трудно. Така че настоятелно ви съветваме да ни информирате дали желаете да участвате и индивидуално.

  нагоре


Мога ли да участвам няколко пъти?

Ако вече сте участвали по програмата, трябва да знаете, че можете да посетите едно и също семейство само два пъти. Това разбира се е възможно само ако вие и семейството сте обсъдили и уредите въпроса предварително. Нашият партньор в Норвегия определя този лимит на участие, с цел да даде възможност на повече кандидати да вземат участие в програмата.

       нагоре


Имам ли нужда от застраховка?

Да, всеки гост-работник се нуждае от застраховка, тя се осигурява предварително от нас.

  нагоре


Какви са пътните разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Пътните разходи варират в зависимост от избраната авиокомпания, както и от конкретните дати на заминаване. Нашата фирма работи с някой от най-големите туроператорски компании и винаги осигурява най-изгодните за момента самолетни билети. За покриване на първоначалните ви разходи в Норвегия до получаването на първата заплата ще се нуждаете от около 200 евро.

  нагоре


Кога да кандидатствам?

Няма определени дати за кандидатстване, тъй като работа за гости-работници се осигурява целогодишно.

  нагоре


Как да кандидатствам?

Процедурата по кандидатстване е максимално опростена, повече подробности можете да намерите в регистрация.

  нагоре


Какво следва по-нататък?

След като изпратите документите си на нашия адрес, Вашите данни биват вкарани в база данни от кандидати за работа по програмата за гости –работници. След пристигане на заявка за определен брой студенти и в съответствие с поставените от фермера условия /напр. 50 момчета с професионални шофьорски книжки от селскостопански университети, които могат да започнат работа през януари и владеят английски на работно ниво/ автоматично се подбират подходящи кандидати от базата данни. Всички одобрени кандидати се уведомяват лично. САМО ОДОБРЕНИТЕ подготвят пакет с документи, необходим за изготвяне на работна карта. Молбата за изготвянето й се отправя към Норвежкото посолство в България. Посолството придвижва документите до Норвегия за издаване на разрешително за работа. Може да изминат около 8 седмици преди вашата молба за получаване на разрешение за работа да бъде приета. След издаване на разрешителното се кандидатства за работна виза, а след като визата е готова се прави резервация за самолетен билет

  нагоре


Ако съм одобрен/а какви документи са ми необходими за работна карта? 

 1. 1. Сертификат /уверение/ от университета /колежа/ в който учите, преведен на английски език от заклет преводач – 3 бр. ОРИГИНАЛИ, който трябва да съдържа следните данни за вас:
  • че сте студент редовно обучение
  • в кой курс и коя специалност сте
  • кога сте роден/а
  • кога сте започнали и кога следва да завършите образованието си
  • че университетът /колежът/ Ви разрешава да отсъствате от учебни занимания за периода от .......... до /описва се периодът, в който трябва да сте в Норвегия – например “от 01.март до 01 септември”/
  • че след завръщането си от студентска бригада в Норвегия ще продължите образованието си в същия университет.

  ВАЖНО!!! И трите оригинала на сертификата трябва да бъдат подписани и подпечатани с мокър печат – ксерокопия не се допускат. Ако няма подпис или мокър печат кандидатурата Ви автоматично се отхвърля!

 1. Списък с изучаваните предмети, преведен на английски език от заклет преводач – 3 бр. ОРИГИНАЛИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Трябва да е отбелязано, че изучавате английски език или селскостопански дисциплини. Може да представите и академична справка, но обикновено изготвянето й отнема време. Като алтернатива може да представите и учебен план на специалността, каквито планове има готови във всеки учебен отдел.
 2. ВАЖНО!!! И трите оригинала на списъка трябва да бъдат подписани и подпечатани с мокър печат – ксерокопия не се допускат. Ако няма подпис или мокър печат кандидатурата Ви автоматично се отхвърля!

 3. Международен паспорт и ксерокопие от 3-4 страница
 4. Лична карта и копие на двете страни
 5. Снимки – паспортен формат – 2 бр.
 6. Медицинско свидетелство за работа в Норвегия – само за определени работодатели

ВАЖНО: Всички документи се донасят лично в офиса на фирмата в определения от служителя ни срок. Ако Ви липсва някой документ или не дойдете в уговорения срок, кандидатурата Ви автоматично се отхвърля! При това в базата данни се подава информация, че не сте изряден/изрядна, и при следващи заявки от работодатели НЕ УЧАСТВАТЕ в подбора!

  нагоре


Когато работната ми карта е готова, какви документи ми трябват за виза? 

ВАЖНО!!! Документите, необходими за работна карта, се определят от норвежкото правителство, а не от нас. Затова е възможно да ви поискат и допълнителни документи. За да сте сигурни, че подготвяте точно необходимите неща, можете да посетите сайта на норвежкото посолство в София: http://www.sofia.mfa.no

 1. Сертификат /втори екземпляр на описания по-горе/
 2. Справка с изучаваните предмети / втори екземпляр на описаната по-горе/
 3. Обикновено уверение на български език, че сте студент редовно обучение
 4. 220 лв.
 5. Оригинална студентска книжка
 6. Ксерокопие от страница 1-2 на студентската книжка – 2 бр.
 7. Международен паспорт
 8. Ксерокопие на международния паспорт – страница 3-4
 9. Снимки – паспортен формат – 3 бр.
 10. Бордеро на Ваше име, че сте закупили от банка или обменно бюро £300 или еквивалента им в евро или друга конвертируема валута. Като алтернатива можете да представите банково извлечение, че разполагате с тази сума по Ваша лична банкова сметка.

  нагоре